50 ANIVERSARI

El dia 6 d’octubre de 2016 va tenir lloc a la Sala d’Actes del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya la festa de celebració del nostre cinquantenari. Vam reunir-hi un bon nombre de clients, d’antics companys, de professionals col·laboradors i l’equip actual de la Firma.

Després de la benvinguda del President del Col·legi, que va remarcar el vincle de GM AUDITORS amb la professió en general i amb el Col·legi en particular, va intervenir els soci David Sallán que explicà els valors de la nostra Firma i els objectius de futur immediat dins de l’entorn en que es troba la professió avui. D’altra banda, el soci Joan Miró va fer un resum de la història d’aquests 50 anys comparant-la tot ressaltant els fets significatius en la economia del país i, en particular, la repercussió d’aquests en la comptabilitat de les empreses. Ambdós van ressaltar la confiança recíproca amb el destinatari dels nostres serveis.

La intervenció dels socis donà pas al parlament del Dr. Francesc Torralba, filòsof i teòleg, professor de la Universitat Ramon Llull, autor de diversos llibres i col·laborador en publicacions periòdiques. El títol de la conferència fou, precisament, LA GENERACIÓ DE CONFIANÇA EN ENTORNS DE DESCONFIANÇA que va suscitar gran interès en el públic assistent.

Per finalitzar l’acte i, en les mateixes instal·lacions del Col·legi, vam fer un brindis pels 50 anys de vida de GM AUDITORS.