AVÍS LEGAL

Contingut. Propietat.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges i qualsevol altre material, són propietat de GM AUDITORS, S.L., o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús. S’ofereix únicament a títol informatiu, i se n’autoritza tan sols l’ús personal i no comercial.

La informació és la vigent en la data de la darrera actualització. GM AUDITORS, S.L. es reserva el dret de modificar-la en qualsevol moment.

L’usuari podrà, pel seu compte i risc, descarregar arxius o fer-ne còpies per a un ús personal exclusivament, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat de GM AUDITORS, S.L. De manera especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment.

Algunes seccions del web permeten descarregar-ne textos i altres fitxers en diferents formats. Per poder descarregar aquests arxius la secció disposa d’un botó que ho indica.

Queda prohibit, llevat en els casos que expressament ho autoritzi GM AUDITORS, S.L., establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a GM AUDITORS, S.L., així com presentar la informacióde GM AUDITORS, S.L. sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

GM AUDITORS, S.L. no assumeix cap responsabilitat pel mal ús que es faci deL web, essent exclusiva la responsabilitat de la persona que hi accedeix. No es garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus. No es respon dels danys causats per l’accés o per la impossibilitat d’accedir-hi. Tampoc no ens responsabilitzem de la informació de tercers a la que es pugui accedir per enllaços o buscadors a través de GM AUDITORS, la qual cosa té només una finalitat informativa i en cap cas no suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els llocs de tercers.

Manteniment

Aquest lloc web té un seguiment periòdic. Si detecteu alguna frase incoherent, referència errònia o vincle caducat, contacteu-nos: info@gmauditors.cat