LA FIRMA

EQUIP PROFESSIONAL

Per a donar el suport necessari a la prestació dels nostres serveis disposem d’un equip integrat per més de vint persones amb formació de base universitària en economia de l’empresa.

Creiem en la realització personal dels membres de l’equip, sigui quina sigui llur funció. Per això i per tal d’aconseguir el nostre objectiu de servei, ens atorguem la formació necessària tant tècnica com humana.

Són socis responsables d’Auditoria

DAVID SALLÁN MATA, Auditor de Comptes linkedin
Soci Director

És Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, auditor Censor Jurat de Comptes i Màster en Tributació per l’Escola Superior d’Estudis Tributaris.

L’any 1997 s’incorporà a GM AUDITORS, SL. D’ençà el 2004 és soci de la Firma i avui n’és el Director General. Col·labora com a professor en la Escola d’Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i membre de la Comissió d’Entitats no Lucratives

JORDI HINOJOSA FAYES, Auditor de Comptes linkedin
Soci

Es Llicenciat en Economía i auditor Censor Jurat de Comptes. L’any 2013 s’incorporà a GM AUDITORS, SL després d’una llarga trajectòria professional en l’àmbit de l’auditoría. És soci de la Firma des de l’any 2016.

PARTICIPACIÓ EN COL·LECTIUS

GM Auditors és membre de:

A més, està inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes –ROAC-, requisit indispensable per a l’exercici de la professió en el nostre país.

COMPROMÍS SOCIAL

Col·laborem activament amb el col·legi professional d’acord amb les nostres possibilitats; el fundador de la Firma, García Micola, havia presidit el col·lectiu i recentment, el soci emèrit Joan Miró va formar part del Consell Directiu i va coordinar la comissió d’auditors del sector no lucratiu, a més de ser membre del Consell Assessor.

Els professionals de GM AUDITORS, especialment els socis Joan Miró i David Sallán, prenem part sovint com a ponents en seminaris, taules rodones i congressos, així com en activitats docents. Destaquem la nostra participació en la Escola d’Auditoria del Col·legi o la col·laboració amb Universitats.

La Firma està compromesa en realitzacions d’interès general, com a complement del que és estrictament professional, com ara, la solidaritat o la cultura.

En l’actualitat el Soci Director, David Sallán Mata, forma part integrant de la Comissió d’Entitats no Lucratives del Col·legi de Censors Jurats de Catalunya.

La nostra estratègia en aquests àmbits es concreta en:

– Per iniciativa de GM AUDITORS, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes assigna anualment el 0,7 % del seu pressupost a activitats solidàries.
– En l’àmbit cultural, som habituals patrocinadors del Festival Internacional de Música Pau Casals que del 1981 ençà, té lloc cada any en l’Auditori que duu el nom de l’il·lustre violoncel·lista a Sant Salvador, El Vendrell.
– Participació activa en la Comissió d’Entitats no Lucratives del Col·legi de Censors Jurats de Catalunya.