LA FIRMA

EQUIP PROFESSIONAL

Per a donar el suport necessari a la prestació dels nostres serveis disposem d’un equip integrat per més de vint persones amb formació de base universitària en economia de l’empresa.

Creiem en la realització personal dels membres de l’equip, sigui quina sigui llur funció. Per això i per tal d’aconseguir el nostre objectiu de servei, ens atorguem la formació necessària tant tècnica com humana.

Són socis responsables d’Auditoria

JOAN MIRÓ I SOLER, Auditor de Comptes linkedin
Soci Director

És Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, auditor Censor Jurat de Comptes i Professor Mercantil, amb post graus en direcció (ESADE).

Durant deu anys fou director de control en un grup català del sector del vi i cava fins que es va fer càrrec, com a soci, de la direcció de GM AUDITORS, SL.

Professionalment destaquen les seves aportacions, en la dècada dels noranta, per a l’aplicació de l’auditoria de Comptes en les entitats del sector no lucratiu, especialment en aquelles que reben finançament extern.

Forma part de la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, del Consell Assessor de l’Observatori del Tercer Sector, i es professor en el Màster d’ Economia Solidària de la UAO.

Dins del col·legi professional ha estat membre del Consell Directiu, amb responsabilitats sobre l’Escola d’Auditoria. Avui presideix la Comissió d’Entitats no Lucratives. L’any 2008 fou nomenat AUDITOR DISTINGIT.

DAVID SALLÁN MATA, Auditor de Comptes linkedin
Soci Director

És Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, auditor Censor Jurat de Comptes i Màster en Tributació per l’Escola Superior d’Estudis Tributaris.

L’any 1997 s’incorporà a GM AUDITORS, SL. D’ençà el 2004 és soci de la Firma i avui n’és el Director General. Col·labora com a professor en la Escola d’Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

JORDI HINOJOSA FAYES, Auditor de Comptes linkedin
Soci

PARTICIPACIÓ EN COL·LECTIUS

GM Auditors és membre de:

A més, està inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes –ROAC-, requisit indispensable per a l’exercici de la professió en el nostre país.

COMPROMÍS SOCIAL

Col·laborem activament amb el col·legi professional d’acord amb les nostres possibilitats; el fundador de la Firma, García Micola, havia presidit el col·lectiu i recentment, el soci Joan Miró va formar part del Consell Directiu i avui coordina la comissió d’auditors del sector no lucratiu, a més de ser membre del Consell Assessor.

Els professionals de GM AUDITORS, especialment els socis Joan Miró i David Sallán, prenem part sovint com a ponents en seminaris, taules rodones i congressos, així com en activitats docents. Destaquem la nostra participació en la Escola d’Auditoria del Col·legi o la col·laboració amb Universitats.

La Firma està compromesa en realitzacions d’interès general, com a complement del que és estrictament professional, com ara, la solidaritat o la cultura.

La nostra estratègia en aquests àmbits es concreta en:

– Acords amb la Federació Catalana de ONGD per a la realització d’auditories a entitats que en son membres.
– Per iniciativa de GM AUDITORS, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes assigna anualment el 0,7 % del seu pressupost a activitats solidàries.
– En l’àmbit cultural, som habituals patrocinadors del Festival Internacional de Música Pau Casals que del 1981 ençà, té lloc cada any en l’Auditori que duu el nom de l’il·lustre violoncel·lista a Sant Salvador, El Vendrell.