PREMSA

Novetats PGC

Res. 10/2/21, de l’ICAC, per la qual es dicten normes de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per al reconeixement d’ingressos.